YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu Nedir?

YÖK yurtdışı doktora araştırma desteği, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre atanmış, Doktora derslerini tamamlayarak Yeterlik sınavını geçmiş ve halen Tez aşamasında olan araştırma görevlilerinin doktora tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere en çok 1 yıl süre ile yurtdışına gönderilmesini sağlamaktadır. YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Desteği hakkında ayrıntılı bilgi için YÖK’ün sayfasını

MEB Yurtdışı Doktora Bursu

MEB Yurtdışı Doktora Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “Yabancı Hükümet Bursları” arasında yer almaktadır. Yabancı Hükümet Bursları, yabancı hükümetler tarafından -ikili anlaşmalar çerçevesinde- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir. MEB Yurtdışı Doktora Bursu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır ve

Jean Monnet Doktora Bursu

Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlatılan; Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan bir programdır. Jean Monnet Burs Programının Kapsamı Nedir? Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye

Doktora Denkliği Nedir?

Doktora denklik işlemleri yurt dışında doktora eğitimini tamamlamış bireylerin almış oldukları diplomaların Türkiye’de de geçerli olması için yaptıkları işleme denilmektedir. Yüksek lisans denklik işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumu’nca yapılmakta iken doktora denklik işlemleri Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’nca (UAK) yapılmaktadır. Doktora denklik başvurusu, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’na elden yapılabildiği gibi posta yoluyla da yapılabilmektedir. Doktora Denklik Başvurusu

Doktora’da Özel Öğrencilik

Doktorada özel öğrenci olma statüsüne, 22683 sayılı Resmi gazetede, YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değinilmiştir. Doktora özel öğrenciliğiyle ilgili olan 4.Madde’ye göre, bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilmektedir. Doktorada özel öğrencilik statüsünde ders

Doktora Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Doktora başvuruları için istenilen belgeler değişiklik göstermek ile birlikte temel olarak istenilen belgeler aşağıda ki gibidir; Lisans Diploması ve Yüksek Lisans Diploması Doktora başvurusu yapabilmek için öncelikle; lisans eğitimini tamamlamış ve lisans diplomanızı sonrasında ise Yüksek Lisans eğitiminizi tamamlayarak yüksek lisans diplomanızı almış olmanız gerekmektedir.  Kuruma lisans ve yüksek lisans diploması sunulmadığı sürece kesin kayıt

CV’de Neler Yer Alır?

CV Bölümleri CV’ler içerik olarak özgün bir yapıya sahip olmaları gereken ve kişinin kendini rakiplerinden ayrıştırabildiği önemli belgelerdir. CV’de nelerin bulunmasının gerektiği bu bakımdan kritik bir öneme sahiptir. Aşağıda, bir CV’ de nelerin yer alması gerektiğini kısaca görebilirsiniz: Fotoğraf Kişisel ayrımcılığa veya ön yargılara neden olabileceği konusu uzmanlarca tartışılsa da, CV’nizin sağ üst köşesine sizin