Proje Yazım Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Yazım Kılavuzu Proje, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için bitirilmesi gereken bir dönem projesidir. Aynen tez yazımında olduğu gibi tezsiz yüksek lisans dönem projesi hazırlanırken de uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Proje yazım kuralları lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu bakımdan, üniversiteler arası bu kurallar değişiklik gösterse de

Proje Nedir ?

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nedir? Proje, tezsiz yüksek lisans programlarında mezun olabilmek için geçilmesi gereken bir dönem projesidir. Proje, bu bakımdan tezli yüksek lisans programları sonunda mezun olabilmek için yazılan yüksek lisans tezine de benzemektedir. Bu bakımdan projeler, tezsiz yüksek lisans bitirme projesi veya ödevi olarak da adlandırılmaktadır. Tez ve proje arasındaki temel fark ise tezin

Proje Nasıl Yazılır ?

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nasıl Yazılır? Tezsiz yüksek lisans programında öğrencilerin projelerini nasıl hazırlayacağı, aşağıdaki ana başlıklarda açıklanmıştır. Öncelikle, projenin, uzun bir çalışma sürecinde toplanan bilgileri ve deneyimleri içermesi bakımından iyi düzenlenmiş bir yazılı sunum olması gerekmektedir. Projenin hazırlanması sırasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır ve bu kuralların ileride proje yazacak olan bireyler açısından önemli

YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans Araştırma Bursu Nedir?

Yüksek lisans eğitimine devam edip, tez konusu belirlenmiş öğretim görevlileri, okutmanlar ile 33/a veya 50/d kadrosunda görev yapan araştırma görevlileri burslu araştırmacı olarak tez konuları ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere en çok 3 ay süre ile yurtdışına gönderilmesine olanak sağlayan burstur. Ayrıntılı bilgi için YÖK’ün sayfasını BURADAN ziyaret edebilirsiniz. YÖK Yüksek Lisans Araştırma Desteği, Yükseköğretim

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu

MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu, Milli Eğitim Bakanlığı (M.E.B.) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün “Yabancı Hükümet Bursları” arasında yer almaktadır. Yabancı Hükümet Bursları, yabancı hükümetler tarafından -ikili anlaşmalar çerçevesinde- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil kursu alanlarında verilmektedir. MEB Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara herhangi bir ödeme

Jean Monnet Yüksek Lisans Bursu

Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde başlatılan; Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının arttırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlayan bir programdır. Jean Monnet Burs Programının Kapsamı Nedir? Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye

MBA Nedir?

İngilizce bir ifade olan MBA, “Master of Business Administration” ın kısaltmasıdır. MBA genel bir ifadeyle, başka bir bilim dalından lisans diplomasını almış bireylere uyarlanmış olan işletme yüksek lisansı olarak da tanımlanabilir. MBA, bu haliyle, hali hazırda özel sektörde hatta kamu da çalışan bireylere yönetimsel vizyon vermeyi amaçlayan bir yüksek lisans programı olarak da düşünülebilir. MBA