Tezli Yüksek Lisans Nedir? (Ne İşe Yarar?)

Tezli yüksek lisans, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlayan ve bu doğrultuda ilgili alanda özgün bir tez hazırlamasını sağlayan lisansüstü eğitim türüdür..

Tezli Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

Bu programın mezunları doktora eğitimine devam ederek akademik kariyer yapabilir. Üniversitelerin tezli yüksek lisans şartı aranan araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi kadrolarına başvuru yaparak akademisyen olabilir. Özel sektörde de lisans mezunlarına oranla daha kolay iş bulabilir, çalıştığı iş yerinde daha üst pozisyonlara yükselme şansı artar.

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Koşulları Nelerdir?


Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için öncelikle adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, diploma eğer yurt dışından alınmışsa, lisans diplomasının denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

Bu programın diğer bir başvuru koşulu ise ALES‘tir. Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar.

Tezli yüksek lisansın bu temel başvuru şartlarını tamamlamış adaylar eğer bölüm talep ediyorsa yabancı dil sınavına(YDS) tabi tutulmakta ya da adaylardan yabancı dil yeterliliklerini gösterir belgeler talep edilmektedir. Bunun yanı sıra, başvuru yapmak istenilen bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girilmesini ya da yeterlilik belgesi sunulmasını talep edebilmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Ücretleri ve Harçları Nelerdir?

Tezli yüksek lisansta 2 yıllık eğitim süresi boyunca bir ödeme yapmanız gerekmez. 2 yıllık eğitim süresini aşan adayların harç ödemeleri gerekir. Dönem harçları enstitüden enstitüye ve öğretim dili, ya da öğretim durumuna (1.Öğretim, 2.Öğretim)  göre değişmektedir. Ancak genel olarak dönem ücretleri 125 TL – 250TL arasında değişmektedir. Bunun yanı sıra, tezli yüksek lisansta, yabancı dille eğitim veren programlar Türkçe eğitim veren programların 2 katı kadar katkı payı almaktadır.

Vakıf üniversitelerindeki fiyatlar ise çok değişkendir. Bu bakımdan, başvurmak istediğiniz yüksek lisans programı için mutlaka ilgili üniversitenin sitesinden ya da öğrenci işlerinden bilgi almalısınız. Genel bir fikir sahibi olmak adına; vakıf üniversitelerinde tezli yüksek lisans programları için 5.000 TL ile 40.000 TL arasında değişen bir ücretlendirme söz konusudur.

Eğitim Süresi ve Ders Dönemi

Programın eğitim süresi devlet üniversitelerinde 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Ders dönemi 2 yarıyıldır.

Yüksek Lisans Tez Dönemi

Yüksek lisans programının ders döneminin tamamlanmasıyla tez dönemi başlamaktadır. Tez dönemi 2 yarıyıldır. Tezin tamamlanmasıyla beraber tez jürisi, yapılan tez savunmasının ışığında tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme ”kararı vermektedir.

Yüksek lisans tezi savunmasından başarılı olunması adayların başarılı bir şekilde mezun oldukları anlamına gelmektedir.

Yüksek lisans hakkında daha fazla bilgi almak için: Yüksek Lisans Nedir?

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

3 Yorum

  1. 1

    Fen edebiyat fakültesi mezunu olarak İlköğretim matemetik öğretmenliği üzerine yüksek lisans yapılabilir mi?

  2. 2

    MERHABA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNUYUM.EĞİTİM DERSLERİNDEN ÖĞRETİM YÖNTEM TEKNİKLRİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS YAPABİLİYOR MUYUM?

  3. 3

    Merhaba Fen edebiyat fakültesi biyoloji bölümü mezunuyum..eğitim fakültelerinde öğretim yöntem teknikleri veya eğitim derslerinden herhangi birisi üzerine yüksek lisans yapabilir miyim?

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>