Tez Nasıl Yazılır?

Tez nasıl yazılır, tez yazmaya nasıl başlanır sorularına cevap arayan bu kısımda sırasıyla bir tezde olması gereken bölümlere ve tez formatı nasıl olur sorusunun cevabına değinilecektir. Öncelikle belirtilmeli ki tez, format bakımından genişletilmiş bir makale olarak düşünülebilir. Bu bakımdan makalelere benzer şekilde doğru bir tez ana hatlarıyla şu bölümlerden oluşmalıdır. Tez Giriş Bölümü: Giriş bölümünde

Tez Nedir?

Yüksek lisans ders dönemi ve doktora yeterliklik sonrası tez aşaması başlamaktadır. Tez, adayın akademik eğitimi süresince edindiği bilgi birikimini kullanarak ortaya çıkardığı orijinal ve bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilir. Ancak, bazı üniversitelerde, lisans eğitiminden mezun olmak için de tez yazılması gerekmektedir. Bu tezler her ne kadar yeterince akademik olarak görülmese de, öğrencilerin belirli bir konudaki bilgilerini