Tez Önerisi Nedir?

Tez önerisi, doktora programları için düşünürsek, araştırmacının tez izleme komitesine sunduğu ve yazılacak tezi anahatlarıyla belirten bir doküman olarak tanımlanmaktadır. Tez önerisi, bunun yanı sıra sadece doktora programlarına özgü olmadığı gibi günümüzde yüksek lisans programlarında da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Tez önerisinin öğrenciye sunduğu en temel fayda, tezi yazmaya başlamadan önce tezin omurgasının belirlenmesi ve bu sayede uzun vadede ortaya çıkacak problemlerin önüne geçilmesidir. Tez yazımının uzun bir süreç olduğu düşünüldüğünde, doğru yapılmış bir tez önerisi, tez konusunun zaman içerisinde bir yerlere sıkışıp çıkmaza girmesini en baştan önlemektedir.

Tez önerisi formatı üniversitelere veya enstitülere göre farklılık göstermektedir. Bu bakımdan adaylara en doğru bilgi için eğitim aldıkları enstitü ile iletişime geçmeleri tavsiye edilmektedir. Ancak burada yinede Tübitak’ın formatı kullanılarak tez önerisinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinilecektir.

Tez Önerisi Nasıl Yazılır?

Tez önerisinin nasıl yazılacağı 8 madde olarak şu şekilde gösterilebilir.

  • Tez Adı: Tez adı, tez konusunu açık ve net bir şekilde ifade etmeli ve mümkün olduğu kadar sade olmalıdır.
  • Problemin belirlenmesi: Problemin doğru bir şekilde belirlenmesi tez önerisi için olmazsa olmazlardandır. Tez önerisinde problem açık, net bir şekilde belirtilmeli; çözülecek problem kesin bir şekilde ortaya konulmalıdır.
  • Araştırmanın amacı: Araştırma amacı, araştırma probleminden yola çıkarak araştırmanın neden yapıldığını anlatmaktadır. Araştırma amacını, araştırma problemini daha detaylı anlatan bir kısım olarak da düşünebiliriz.
  • Araştırma sorusu ve/veya hipotezler: Tez önerisinde, araştırma problemi ve amacı belirlendikten sonra araştırmacı, araştırma sonucunun ne olacağı hakkında tahminler yürütür (araştırma sorusu). Bu tahminler hipotez olarak isimlendirilir.
  • Araştırma Yöntemi: Tez önerisinde araştırmacının hangi araştırma yöntemini (kalitatif, kantitatif; keşifsel, tanımsal, nedensel) ve tez analiz yöntemlerini kullanacağına değindiği bu bölüme araştırma yöntemi bölümü denilmektedir.
  • Araştırma kısıtları: Tez önerisinde, araştırma kısıtlarına değinmek gerekmektedir. Örn: Bütçe gerektiren araştırmalarda, parasal konular her zaman bir kısıtlama ve sınırlama oluşturmaktadır.
  • Araştırmanın Önemi: Tez önerisinin bu kısmında, araştırmadan elde edilecek kuramsal yada pratik yararların ne olacağı açıkça belirtilerek araştırmanın bilime sunacağı faydalara değinilmektedir.
  • Kaynaklar: Tez önerisinin kaynaklar kısmında, araştırmacı tez önerisini belirlerken hangi kaynakları kullanmışsa o kaynakları belirtmektedir.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>