Tez Konusu

Tez konusu orijinal ve bilimsel açıdan fark yaratan nitelikte olmalıdır. Yüksek lisans ve özellikle doktora tezlerinde bu kriterler daha da önem kazanmakta ve tez konusu bulabilmek için öncesinde yapılmış çalışmaların derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Tez konusu seçiminde diğer önemli bir nokta ise adayların gerçek manasıyla ilgi duydukları ve severek yapacakları konular üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalarıdır. Tez yazım sürecinin zaman zaman sıkıcı bir hale gelmesi, ancak adayların sevecekleri bir konu üzerinde çalışmasıyla aşılabilecektir. Ayrıca, tez danışmanıyla sıkı bir iletişim halinde olunması ve tez danışmanının tavsiyelerinin alınması da tez konusunun belirlenmesinde adaylara yardımcı olacaktır. Aşağıda tez konusunun belirlenmesiyle ilgili aklınızda tutmanız gereken tavsiyeleri görebilirsiniz.

Tez Konusu Nasıl Belirlenir?

Tez konunuzun belirlenmesinde yardımcı olacak temel yöntemler şu şekilde özetlenebilir.

  • Tez konusu belirlerken almış olduğunuz bütün dersleri, okuduğunuz bütün kitapları gözden geçirerek en çok etkilendiğiniz konuları not ediniz. Tez konusunu ilgi duyduğunuz alanlardan seçerseniz uzun süren bu süreçten keyif alma şansınız olur.
  • Tez konusu belirlemede diğer bir yöntem ise akademisyenlerin konuyla ilgili süre gelen tartışmalarını ve anlaşmazlıklarını incelemeniz. Bunun temel sebebi üzerinde görüş ayrılığı bulunan konular daha bakir konulardır ve sizi doğru tez konusuna yaklaştırma potansiyeline sahiptir. Görüş ayrılığı bulunan konuları bulmanın en basit yöntemi Online kütüphanelerde aradığınız ifadenin sonuna “ X… konusu hakkındaki görüş, öneri ve tartışma gibi ifadeleri yazmanızdır. Bunun yanı sıra bilimin daha ziyade batı toplumlarında geliştiğini düşünürsek tez konunuzun ingilizcesinin yanına “debates, conflict, argument, critics, review” gibi eklentileri koymanız sizi tez konunuzla ilgili detaylı çalışmalara götürecektir.
  • Online kütüphanelerde ve diğer güncel kaynaklarda derinlemesine bir literatür taraması yapınız. Tez konunuz öncesinde üzerinde çalışmış bir konu olsa bile umutsuzluğa kapılmayınız. Çünkü, hali hazırda bulunan bütün çalışmalar sizin tez konusunda düşündüğünüz bakma açısına sahip olmayabilir.
  • Tez konusu belirlenirken başka bir yöntem ise yapılmış olan çalışmaların sonuç bölümlerini okumanızdır. Genellikle araştırmaların sonuç kısımları araştırmacıların üzerinde çalışma yapılması gereken az çalışılmış alanları belirterek yeni araştırma konularına ışık tutmaktadır.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>