Tez Analizi Nasıl Yapılır?

Tez analizi, büyük çoğunlukla mühendislik gibi sayısal bölümlerde yapılan yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinde olsa da günümüzde sosyal bilimlerde de sıklıkla görülmektedir. Bunun temel sebebi, sosyal bilimlerin de giderek sayısal yöntemlerden beslenmeye başlamış olmasıdır. Bu durumun en temel kanıtı, uluslararası dergiler incelendiğinde sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda kantitatif yöntemlerin giderek artmasıdır. Sayısal bilimlerin kullanmış olduğu tez analiz yöntemleri genellikle deney ve laboratuvar ortamında yapılan uygulamalardan oluşmaktadır. Sayısal bilimlerde kullanılan tez analizi yöntemleri çok çeşitli ve ilgili olduğu alana özgü olmasından dolayı burada sadece sosyal bilimlerdeki araştırma yöntemlerine değinilecektir.

Tez Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Tez araştırma yöntemleri kalitatif yöntemler ve kantitatif yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kalitatif yöntemlerde araştırmacı sözel araştırma yöntemleri olan yüz yüze görüşme, derinlemesine mülakat ve benzeri yöntemleri kullanırken kantitatif yöntemlerde istatistiksel analiz ve benzeri gibi yöntemler kullanılmaktadır. Araştırma yöntemlerinin yanı sıra tez analizini yapmadan önce araştırmacı araştırma tasarımına da karar vermelidir.

Araştırma Tasarımı Nedir?

Araştırma tasarımı en genel haliyle, keşifsel araştırma, tanımsal ve nedensel araştırma olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Keşifsel araştırmalar, vaka çalışması, literatür taraması gibi genelde kalitatif olma eğiliminde olan, araştırma problemini ve problemin boyutlarını ortaya çıkaran araştırmalardır. Tanımsal araştırmalarda ise araştırmacı hangi soruları soracağını bilir. Tanımsal araştırmaların temel amacı bir ana kütlenin ya da bir fenomenin özelliklerini sayısal bir biçimde tanımlamaktır. Örneğin: Araştırmaya katılanların yaşlarının frekansı, eğitim seviyesi oranları gibi. Nedensel araştırmalar ise değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisini veren genelde deney ve laboratuvar ortamında yapılan çalışmalardır. Sosyal bilimlerde nedensel araştırma yapabilmek ve deney laboratuvarı kurabilmek son derece karmaşık ve pahalı bir yapıya sahiptir.

Tez Danışmanlık Hizmeti

Tez analizinde sosyal bilimlerde kullanılan en temel yöntem istatistiksel analizlerdir. Tez analizlerinde sıklıkla karşılaşılan temel istatistik analizi yöntemlerine istatistiksel veri analizi kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca, tez danışmanlığı almak istiyorsanız ve tez analizinizde karşılaştığınız problemlerin çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yukseklisans.net, alanında akademik yetkinliği olan akademisyenler tarafından tezinizin analizinde sizin yanınızda olmaktan mutluluk duyacaktır.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

6 Yorum

 1. 1

  Merhaba; halkla ilişkilerde ölçme ve değerlendirme üzerine 2010’dan beri bir tez yazmaya çalışmaktayım. Araştırma tekniği olarak derinlemesine görüşme kullandım. Hipotezimi nasıl şekillendireceğim, araştırma hakkında ayrıntı verirken nelerden bahsetmem gerekiyor hiçbir fikrim yok. yani son bölümde ciddi anlamda tıkanma yaşıyorum bu kış bu tezi vermem şart. Bana yardımcı olabilir misiniz?

 2. 2

  merhaba tez konum türkiyede kentleşme köyden kente değişimin analizi sice hangi yöntemleri kullanmalıyım ve mülakat yapmak istiyorum nasıl mülakat yapılır bilmiyorum

 3. 3

  Merhabalar. Benim de bilgiye ihtiyacım var. Kendini açma düzeyinin depresyon düzeyi üzerindeki etkisine yönelik bir tez konum var. Ama tam olarak ne yapacağımı, hangi istatistiksel yöntemi uygulayabileceğim konusunda kafam karışık? Yol gösterebilir misiniz?

  • 4

   En temel yöntem olarak kendini açma düzeyi ile depresyon düzeyini ölçebilirsiniz. Sonrasındaysa aralarında bir ilişki olup olmadığını Korelasyon analiziyle kontrol edersiniz.

 4. 5

  KKTC DE KAHVEHANE KÜLTÜRÜNÜN SİYASETE ETKİSİ, İLE İLGİLİ BİR YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAMAYA BAŞLADIM. ANCAK NELER YAPMAM GEREKTİĞİNİNE EMİN DEĞİLİM. YARDIMCI OLURMUSUNUZ..

  • 6

   Belirtilen çalışmada kantitatif yöntemlerin kullanılabilme ihtimali çok gözükmemekte. Kantitatif çalışmalar istatistik ve benzeri metotlardan yararlanan bazı olguları rakamsal ölçen çalışmalar. Kantitatif bakma açısıyla burada iki değişkeniniz var. Birincisi Kahvehane kültürü, ikincisi ise siyaset. Aralarındaki ilişkiyi sayısal (kantitatif) şekilde incelemeniz demek, her iki değişkeninde rakamsal ölçülmesi manasına gelmekte. Sosyal bilimlerde ölçüm için kullanılan enstrümana biz ölçek-scale ismini vermekteyiz. Yurtdışında yapılan çalışmaları incelemenizi ve bu ve benzeri değişkenlerin nasıl ölçüldüğünü irdelemenizi tavsiye ederim. Ancak benim düşüncem, bu tür bir ölçeğin olmadığı yönünde. Çünkü kahvehane kültürü ve siyaset kavramları çok geniş kavramlar. Bence daha detaya inmelisiniz.

   Örneğin: Kahvehanede zaman geçirme sıklığı, kahvehanedeki arkadaş sayısı, kahvehanede politika hakkında tartışmalara katılma sıklığı, ait olduğu sosyal segment ve eğitim seviyesi ile “Kıbrıs’ın politikalarını olumlu görme” tutumu arasındaki ilişki incelenebilir.

   Ancak, size verilecek en önemli tavsiye, tez danışmanınızla konuyu görüşmeniz ki, onlar danışmanlıktan ücret almaktalar.

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>