YÖK Tez Arama Merkezi (Nasıl Kullanılır?)

YÖK Tez Arama Merkezi – yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanmış olan tezlerin yayımlandığı bir veritabanıdır. YÖK tez arama sayfasında tez araması yapmak aranılan sonuçlara ulaşılamadığında bazen çok sıkıcı bir süreç olabilmektedir, bu işi  kolaylaştırmak adına aşağıda önemli ipuçları bulunmaktadır. Tez Arama Nasıl Yapılır? Öncelikle BURAYA TIKLAYARAK YÖK Tez Arama Merkezi sitesine gidiniz. Karşınıza çıkan

Tez Savunması

Tez savunması, tez yazım sürecinin bitmesiyle, adayın yazmış olduğu tezi, tez jürisi karşısında savunmasıdır. Tez savunmasının iyi olması, yani iyi bir tez sunumu tezin kabul edilmesi ve başarılı görülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tez savunmasının bu özelliğinden yola çıkarak burada tez savunmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değinilecektir. Tez Savunması İçin Tavsiyeler Tez savunması sunumu

Tez Yazım Kılavuzu

Üniversitelerin tez yazım kılavuzları ve tez formatları birbirinden farklılık göstermektedir. Tez yazım kılavuzu yani tez yazım kuralları üniversitelere ve enstitülere göre değişse de burada belirli üniversitelerin tez yazım kılavuzu linklerine yer verilecektir. Buna rağmen, bir yanlışlığa yol açmamak adına öğrencilere eğitim gördükleri üniversitelerin yayınlamış olduğu tez yazım kılavuzlarını incelemeleri tavsiye edilmektedir. Tez yazım kılavuzuna örnek

Tez Konusu

Tez konusu orijinal ve bilimsel açıdan fark yaratan nitelikte olmalıdır. Yüksek lisans ve özellikle doktora tezlerinde bu kriterler daha da önem kazanmakta ve tez konusu bulabilmek için öncesinde yapılmış çalışmaların derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Tez konusu seçiminde diğer önemli bir nokta ise adayların gerçek manasıyla ilgi duydukları ve severek yapacakları konular üzerinde yoğunlaşmaya çalışmalarıdır.

Tez Önerisi Nedir?

Tez önerisi, doktora programları için düşünürsek, araştırmacının tez izleme komitesine sunduğu ve yazılacak tezi anahatlarıyla belirten bir doküman olarak tanımlanmaktadır. Tez önerisi, bunun yanı sıra sadece doktora programlarına özgü olmadığı gibi günümüzde yüksek lisans programlarında da yaygın bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tez önerisinin öğrenciye sunduğu en temel fayda, tezi yazmaya başlamadan önce tezin omurgasının belirlenmesi

Tez Analizi Nasıl Yapılır?

Tez analizi, büyük çoğunlukla mühendislik gibi sayısal bölümlerde yapılan yüksek lisans tezi ve doktora tezlerinde olsa da günümüzde sosyal bilimlerde de sıklıkla görülmektedir. Bunun temel sebebi, sosyal bilimlerin de giderek sayısal yöntemlerden beslenmeye başlamış olmasıdır. Bu durumun en temel kanıtı, uluslararası dergiler incelendiğinde sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarda kantitatif yöntemlerin giderek artmasıdır. Sayısal bilimlerin kullanmış

Tez Arama

Tez arama veya diğer bir tabirle tez tarama iyi bir tez yazabilmek için yapılması gerekli en önemli adımı oluşturmaktadır. Tez taramanın araştırmacıya sağlayacağı en önemli fayda öncelikle tez konusunun belirlenmesi safhasında olmaktadır. Çünkü ancak bu sayede araştırmacı konuyla ilgili yapılan güncel çalışmaları görebilmektedir. Tez taramasının yanı sıra konuyla ilgili yayınlanmış diğer makale ve kitapların incelenmesi