Proje Yazım Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Yazım Kılavuzu

Proje, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için bitirilmesi gereken bir dönem projesidir. Aynen tez yazımında olduğu gibi tezsiz yüksek lisans dönem projesi hazırlanırken de uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır.

Proje yazım kuralları lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu bakımdan, üniversiteler arası bu kurallar değişiklik gösterse de genel olarak proje yazım kuralları birbirleriyle örtüşmektedir.

Proje yazım kuralları üniversiteler tarafından kitapçık haline getirilmiş; böylece teslim edilen projelere akademik bir standart getirilmesi amaçlanmıştır. Proje yazım kılavuzu da denilen bu kurallar öğrencilerin proje yazımı esnasında neler yapması gerektiğini anlatan bir yol haritası şeklinde olmaktadır.

Proje Yazım Kuralları

Proje yazım kılavuzlarında bulunan alt başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

Genel Biçim ve Yazım Kuralları: Tezsiz yüksek lisans proje yazım kılavuzunda kullanılacak kâğıdın cinsi, yazının büyüklüğü, yazı karakteri, kenar boşlukları ve satır aralıklarının mesafesi vb. belirlenmektedir.

Projenin Kısımları: Tezsiz yüksek lisans projesinde temel olarak olması gereken üç kısım bulunmaktadır.

Ön Kısım: Kapak (iç ve dış kapak), içindekiler, tablolar listesi, özet (abstract), şekiller listesi ve kısaltmalar listesidir.

Metin Kısmı: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir.

Son kısım: Ekler ve kaynakça kısmıdır.

Tablo ve Şekil Düzenleme: Tezsiz yüksek lisans proje yazım kılavuzlarında tablo ve şekil düzenlemeleri belirlenmiştir. Bu düzenlemeler genellikle üniversiteler arasında değişiklik gösterebileceği için eğitim alınan üniversitenin proje yazım kurallarının örnek alınması gerekmektedir.

Alıntı Yapma ve Kaynak Gösterimi: Tezsiz yüksek lisans projesi hazırlanırken alıntı yapılması ve kaynak gösterilmesi gerekmektedir. Alıntı yapma şekilleri ve kaynak gösterimleri üniversiteler arasında oldukça değişiklik göstermektedir. Bu bakımdan, proje öğrencilerinin kendi üniversitelerinin yazım kılavuzlarını incelemeleri gerekmektedir.

Proje yazım kılavuzu örnekleri:

Not: Proje örneklerini incelemek için: Tezsiz yüksek lisans proje örnekleri

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>