Proje Nedir ?

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nedir?

Proje, tezsiz yüksek lisans programlarında mezun olabilmek için geçilmesi gereken bir dönem projesidir. Proje, bu bakımdan tezli yüksek lisans programları sonunda mezun olabilmek için yazılan yüksek lisans tezine de benzemektedir. Bu bakımdan projeler, tezsiz yüksek lisans bitirme projesi veya ödevi olarak da adlandırılmaktadır. Tez ve proje arasındaki temel fark ise tezin projeye göre daha akademik ve teknik bir yapıya sahip olmasıdır. Projelerin yapı itibariyle daha sade ve pratik olması, adayların tezsiz yüksek lisans programlarını tercih etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesini oluşturmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisansta Projenin İşlevi

Tezsiz yüksek lisans programlarında proje, dönem projesi olarak da adlandırılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans proje aşaması, dönem projesinin alındığı yarıyılda öğrencinin dönem projesine kayıt yaptırmasıyla başlamaktadır. Dönem projeleri bir yarıyıl sürmekte ve başarılı proje teslimiyle öğrenciler yüksek lisans programından mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Tezsiz yüksek lisans projesi yazım aşamasında olan öğrencilerin sitemizde bulunan proje yazım kılavuzunu ve daha önce hazırlanmış olan proje örneklerini incelemesi tavsiye edilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisansta Projenin İşleyiş Süreci

Tezsiz yüksek lisans proje aşamasında öncelikle adayların proje danışmanları belirlenmektedir. Proje danışmanları, proje konusunun belirlenmesinden proje teslimine kadar geçen sürede öğrenciye yardımcı olmaktadır.

Proje konusu belirlenirken genelde asıl sorumluluk öğrenciye bırakılmakta öğrenim görülen tezli yüksek lisans programının kapsamını aşmadığı ve özgün olduğu sürece proje konusu kabul edilmektedir.

Proje konusunun belirlenmesi ve akademik koşullar çerçevesinde hazırlanmasıyla tezsiz yüksek lisans projesi danışman hoca (jüri) tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde başarılı görülen öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadırlar.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>