Tezsiz Yüksek Lisans Proje Örnekleri

Tezsiz Yüksek lisans Projesi, öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için gereken bitirme ödevidir. Tezsiz Yüksek Lisans projeleri, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğince belirlenen kurallara ve formatlara uygun şekilde hazırlanmalıdır. Ancak, üniversiteler arasında uyulması gereken kurallarda bile bazı değişiklikler olabilmektedir. Örneğin, bazı üniversitelerde sayfa sayısı proje yazımında önemli bir kriter iken; bazılarında ise dikkate

Proje Yazım Kılavuzu

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Yazım Kılavuzu Proje, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için bitirilmesi gereken bir dönem projesidir. Aynen tez yazımında olduğu gibi tezsiz yüksek lisans dönem projesi hazırlanırken de uyulması gereken bir takım kurallar bulunmaktadır. Proje yazım kuralları lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu bakımdan, üniversiteler arası bu kurallar değişiklik gösterse de

Proje Nedir ?

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nedir? Proje, tezsiz yüksek lisans programlarında mezun olabilmek için geçilmesi gereken bir dönem projesidir. Proje, bu bakımdan tezli yüksek lisans programları sonunda mezun olabilmek için yazılan yüksek lisans tezine de benzemektedir. Bu bakımdan projeler, tezsiz yüksek lisans bitirme projesi veya ödevi olarak da adlandırılmaktadır. Tez ve proje arasındaki temel fark ise tezin

Proje Nasıl Yazılır ?

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Nasıl Yazılır? Tezsiz yüksek lisans programında öğrencilerin projelerini nasıl hazırlayacağı, aşağıdaki ana başlıklarda açıklanmıştır. Öncelikle, projenin, uzun bir çalışma sürecinde toplanan bilgileri ve deneyimleri içermesi bakımından iyi düzenlenmiş bir yazılı sunum olması gerekmektedir. Projenin hazırlanması sırasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır ve bu kuralların ileride proje yazacak olan bireyler açısından önemli