Erasmus + ve Tarihçesi

Hayat Boyu Öğrenme Programı

Hayat boyu öğrenme programları 2006 senesinde Avrupa Parlamento’ sunun kararıyla yürürlüğe girmiş; çok sayıda genç/yaşlı, deneyimli/deneyimsiz bireyin veya kurum & kuruluşun bilgi ve perspektiflerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Hayat boyu öğrenme programları kısa bir ifadeyle birey ve kurumların projeler geliştirmesine, eğitimlere katılarak kendilerini geliştirmesine maddi destek sağlamaktadır. Hayat boyu programlarının temel amacı yapılan maddi desteklerle Avrupa Birliği toplumları arasında uzlaşı, anlayış kültürünü benimsetmek, kültürler arası iletişimin arttırılmasını sağlamaktır.

Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Kimler Katılabilir?

Hayat boyu öğrenme programları farklı eğitim seviyesinde bulunan bireylerin, kamu/ özel kurum ve kuruluşların katılabileceği programlardır. Programların en önemli özelliği farklı eğitim, demografik, ekonomik koşula sahip bireylerin Avrupa Birliği tarafınca desteklenmesi ve bu sayede kendilerini geliştirmelerine yardımcı olunmasıdır. Kısacası hayat boyu programlarına genel olarak herkes katılabilir, ancak her adayın kendi profiline uygun programlara başvuru yapması gerekmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme Programları Nelerdir?

Hayat boyu öğrenme programları katılımcı profillerine göre şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Comenius Programı: Comenius programları üniversite öncesi eğitimde yer alan kurumları, okulları, organizasyonları; idareci, öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencileri kapsayan çok kapsamlı bir programdır. Comenius hakkında detaylı bilgiyi Ulusal Ajans’ın sayfasından temin edebilirsiniz.
  • Erasmus Programı: Hayat boyu öğrenme programlarının Türkiye’de belki de en çok duyulanı Erasmus programlarıdır. Erasmus programları üniversiteler arasında öğrenci ve eğitmenlerin değişimini sağlayan bir hayat boyu öğrenme programıdır. Erasmus programı hakkında detaylı bilgiyi BURADAN alabilirsiniz.
  • Leonardo da Vinci Programı: Leonardo da Vinci Programı’ndan sivil toplum örgütleri, KOBİ’ler, işletmeler, meslek odaları, borsa, sendika, kamu kurumları, eğitim kurumları ve yerel yönetimler faydalanabilirler. Leanordo da Vinci programları kısaca mesleki eğitim sistem ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini ve çalışanların yeterlilik, deneyim ve becerilerinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Leonardo da Vinci hakkında detaylı bilgi için Ulusal Ajans web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
  • Grundtvig Programı: Grundtvig programı eğitim ve mesleki durumuna bakılmaksızın herhangi bir organizasyona bağlı bir yetişkinin kurum bünyesince başvurabileceği programlara denilmektedir. Grundtvig programları yetişkenlerin mesleki, kültürel vb. gelişimini desteklemektedir. Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gençlik Programı Nedir?

Gençlik programları en az 4 gencin cinsiyet bakımından homojen bir grup kurarak katılabileceği gençlik programlarıdır. Gençlik programları, gençlerin kısa süreliğine yurt dışında zaman geçirmelerine olanak sağlayan Avrupa Birliği programıdır. Daha detaylı bilgi için Ulusal Ajans  web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>