GRE Subject Testi

2013 yılı Nisan ayından itibaren GRE Bilgisayar Bilimleri testi uygulanmamaya başlanmıştır. Yeni GRE Subject Test sınavı bu değişiklikle toplamda 7 konu üzerinden yapılmaktadır. GRE Subject Test’in yapıldığı bilim dalları şu şekildedir:

  • GRE Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji Testi: Toplamda 170 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan bu sınavda biyokimya toplam soruların %36’sını, hücre biyolojisi 28%’ini, Moleküler biyoloji ve genetik %36’sını oluşturmaktadır.
  • GRE Biyoloji Testi: Ortalama 194 adet 5 şıklı sorudan oluşan bu sınavda soruların %33 -34%’ü hücre ve moleküler biyolojiden, 33%-%34’ü organizma biyolojisinden, 33%-34% ekoloji ve evrim konularından çıkmaktadır.
  • GRE Kimya Testi: Ortalama 130 çoktan seçmeli sorudan oluşan GRE kimya testinin %15’i analitik kimya, %25’i inorganik kimya, 30%’u organik kimya, %30’u fiziksel kimya sorularından oluşmaktadır.
  • GRE İngiliz Dili ve Edebiyatı Testi: İngiliz dili ve edebiyatı GRE subject sınavı yaklaşık 230 soru içermektedir. Soruların yaklaşık %40-55’lik bir bölümü edebi analizlerden; %15-20 gibi bir bölümü yazar, tarih, stil bilgisinden; %20-25’lik bir bölümü kültürel ve tarihi konulardan, %10-15’lik bir bölümü ise edebiyat eleştiri tarihi ve teorisinden meydana gelmektedir.
  • GRE Matematik testi: GRE Matematik testi 66 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. GRE Matematik Testi’ nin konulara göre dağılımı şu şekildedir: Calculus -%50; Algebra – 25%; Diğer Konular – %25.
  • GRE Psikoloji Testi: Bu sınavda ortalama 205 adet soru bulunmaktadır. GRE Psikoloji testi sorularının % 50’si deneysel psikolojiden, 43%’ü sosyal psikolojiden, 17%’si ise diğer konulardan oluşmaktadır.
  • GRE Fizik Testi: GRE Fizik sınavı ortalama 100 adet 5 şıklı sorudan oluşmaktadır. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizma, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafiyet teorisi, %6’sı laboratuvar metotları ve % 9’u diğer önemli fizik konularını kapsamaktadır.

GRE Subject Testi Puanlaması

GRE Subject testi skoru 10’ ar aralıklı değişerek 200 ile 990 puan aralığında bulunmaktadır. GRE skorunun başarısının anlaşılmasındaki temel esas önceki yıllardaki alınan skorlarla karşılaştırmaktır. Örn: 2009-2012 GRE skor tablosuna göre, 800 üzeri alınan bir puan almanız sınava girenlerin genel bir tabirle 80%’inden daha iyi bir skoru elde ettiğiniz manasına gelmektedir.
2009-2012 GRE Skor tablosunu BURADAN indirebilirsiniz.

Not: GRE Subject Testi HazırlıkGRE Sınav Merkezleri & GRE Sınav Başvurusu, GRE&GMAT&ALES Eşdeğerliği makalelerini okumanız tavsiye edilmektedir.

Bu konular da ilgilinizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

Email adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>